Částečné obnovení výuky od 12. dubna 2021

Obnovení prezenční výuky 1 žák - 1 učitel

Základní umělecké školy mohou od pondělí 12.dubna 2021 obnovit prezenční výuku! Pouze musí být splněna podmínka 1 žák - 1 učitel.
Kolektivní výuka ve škole není povolena, žáci, kteří jsou vyučováni ve skupince (zobcová flétna, zpěv) budou osloveni učitelem a domluví se na výuce tak, aby ve třídě byl vždy jen jeden žák.
Kolektivní předměty v hudebním oboru (nauka o hudbě, přípravná hudební výchova) budou nadále vyučovány přes platformu MS Teams. Pokud se žák této výuky nemůže zúčastnit online, může si vyučovací lekci pustit zpětně ze záznamu.
Výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor musí být nadále vyučován distančně.


Vážení rodiče,
žádáme vás, abyste své děti v žádném případě neposílali do školy, pokud budou vykazovat jakékoliv příznaky nemoci.
Žáci přicházejí do naší školy se zakrytými dýchacími cestami respirátorem nebo alespoň chirurgickou rouškou.
V souladu s vládním nařízením se v naší škole žáci testovat nebudou.

Jsme rádi, že vzhledem k situaci i novým opatřením nám bylo umožněno alespoň částečně obnovit prezenční výuku.
Děkujeme rodičům za trpělivost a spolupráci při distanční výuce.

Ladislav Muroň, ředitel školy